Ysien yritysvierailut

Vartiokylän yläasteen 9.-luokkalaisilla on juuri nyt käynnissä ilmiöprojekti, jonka teemana on ”Tulevaisuus on minun”. Ilmiöprojektin tarkoituksena on löytää ja havainnoida itselle tärkeitä asioita, jotka liittyvät yrittäjyyteen, työelämään, tulevaisuuden jatko-opintoihin ja omaan hyvinvointiin. Ilmiön kautta jotkut oppilaat jo tietävät, mitä haluavat tehdä peruskoulun jälkeen. Ilmiö rakentuu myös TET:n (työelämään tutustumisjakson) ympärille. TET:n tarkoituksena on antaa oppilaan tutustua kiinnostuksen kohteita vastaaviin ammatteihin. TET-jaksolla oppilas työskentelee yleensä itselle vieraiden aikuisten kanssa. Parhaassa tapauksessa TET-jakson jälkeen oppilas itsenäistyy ja kykenee ottamaan vastuuta paremmin omista teoistaan. Projektissa yhtenä osana on yritysvierailu. Yritysvierailussa noin kolmen henkilön ryhmä vierailee jossain itsevalitsemassaan yrityksessä ja samalla kysyy itsekeksimiä kysymyksiä joltain työntekijältä. Yritysvierailuihin valmistauduttiin hyvin, jopa kolmen (OPO, liikunta ja kielet) oppiaineen tunneilla.

Itse kävin oman ryhmäni kanssa Transvalilla. Haastattelimme kehitysasiantuntijaa ja saimme hyviä vastauksia itsekeksimiimme kysymyksiin ja muutenkin tietoa työpaikasta. Yritysvierailu oli kiva ja hyödyllinen ja niitä voisi olla enemmän.

Rosa Petjala 9e