9E:n ilmiötyöskentely

“Ilmiöpohjaisessa opetuksessa ja opiskelussa oppimisen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt. Ilmiöitä tarkastellaan kokonaisina, aidossa kontekstissa, ja niihin liittyviä tietoja ja taitoja opetellaan oppiainerajat ylittäen.” Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmi%C3%B6pohjainen_oppiminen    

Marras-joulukuussa 2018 koulumme 9E-luokan oppilaat työskentelivät oman ilmiönsä parissa. Ilmiötä käsiteltiin kahdessa eri oppiaineessa: englannissa ja maantiedossa. Oppilaiden aiheena oli ilmastonmuutos, jota he tutkivat eri osa-alueiden kannalta: ruoka, vaatteet, matkustaminen ja kulutustavarat. Ilmiötutkimusta tehtiin ryhmissä, ja jokainen ryhmä valitsi heitä kiinnostavan osa-alueen.  

Työskentely ja tutkiminen tapahtuivat vaiheittain: maantiedon tunnilla käsittelimme ilmastonmuutosta, sitä aiheuttavia tekijöitä ja sen vaikutuksia ja seurauksia; englannin tunnilla kävimme läpi englanninkielistä sanastoa ja kirjoitimme tiivistelmiä englanniksi maantiedon tunneilla tehdyistä töistämme. Pääsimme Töölönlahteen kokeilemaan ilmastonmuutosaiheista X-routes-peliä, jossa tarkoituksena oli liikkua Töölönlahden ympäristössä, etsiä rasteja ja kerätä pisteitä vastaamalla ilmastonmuutokseen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi 23.11.2018 suoritimme pienimuotoisen kyselyn Itäkeskuksen ja Prisman alueella. Vastaajat olivat hyvin monenlaisia, ja vastausten pohjalta pyrittiin tekemään johtopäätöksiä ja saamaan uusia näkökulmia ja lisätietoa ilmiön aiheesta. 

Kirjoittanut: Nicole 9E