Stugan i Finland – Mökki Suomessa

Syksyllä 2018 me 9B:llä teimme monialaisen oppimiskokonaisuuden nimeltä Mökki Suomessa. Projektissa kaikille jaettiin oma maakunta. Tutkimme mm. maakuntiemme väestörakenteita, luontoa ja elinkeinoja. Työssä yhdistettiin ruotsin kieli, yhteiskuntaoppi, maantieto ja matematiikka. Teemme vielä Englanniksi Air BNB mainoksen. 

Ruotsin kielen osalta opimme monia uusia käsitteitä maantiedosta ruotsiksi, ja teimme työn kokonaan ruotsiksi. 

Yhteiskuntaopin osalta tutkimme kuntien rakenteita, johtoa, elinkeinoja sekä mökkiemme tonttien rakennusoikeuksia. 

Maantiedon osalta teimme tontistamme maastokartan, kerroimme maakunnan ilmastosta ja säästä, tutkimme jääkauden jättämiä jälkiä maakunnissamme sekä kirjoitimme maakunnan kasvillisuudesta ja maakunnalle tyypillisistä eläimistä. 

Matematiikan osalta laskimme mökkimme pinta-alan ja teimme pohjapiirroksen. 

Opimme projektissa paljon kunnista ja niiden toiminnasta, opimme hakemaan tietoa erilaisista lähteistä ja hyödyntämään. Opimme muiden projekteista ja maakunnista, kun esittelimme omat projektimme luokalle.  

På hösten 2018 gjorde vi på 9b en ämnesövergripande helhet som innebar fem ämnen: svenska, samhällslära, geografi, matematik och engelska.  Arbetet utfördes under flera månader och hade många olika delar i sig.  

Först fick vi veta våra egna landskap som vi skulle grunda våra presentationer till. Vi gjorde arbetet självständigt.     

I samhällslära delen undersökte vi bland annat hur kommunen styrs, näringsliv och byggnadsrättigheterna. I geografi delen forskade vi växtlighet, vilka djurarter det finns, klimaten och spår som istiden lämnat till landskapet. På matematiklektionerna ritade vi bottenplan och räknade ut stugans area. Eftersom största delen av arbetet var skriven på svenska utvecklades vårt ordförråd tydligt. Vi lärde oss till exempel massor med geografiska begrepp.  

Projektet var intressant eftersom det var större och annorlunda än något annat vi har tidigare gjort. Vi fick veta olika saker om Finlands landskap och en allmän syn på Finlands geografi.  

Moona, Trista, Anna, Tove, Saimi och Julia-Alisa 9b