Ravintoaineet ja ruoansulatus

Tutkimme yhteisesti kemiassa ja biologiassa tärkeimpiä ravintoaineita ja ruoansulatusta. Kemiassa teimme Google Sites-sivuston “Ravintokemia”, johon kirjoitimme ryhmittäin pääravintoaineista ja niiden osoituskokeista. Ravintoaineista kokosimme esimerkiksi niiden luokittelua ja merkitystä ihmiselle. Lopuksi esittelimme muulle luokalle kirjoittamamme kokonaisuudet, jotta kaikki oppisivat kaiken. Sivustoon myös annettiin osoite, jotta kaikki kävisivät sen lukemassa läpi.

Biologiassa keskityimme erityisesti ruoansulatuksen tarkkaan toimintaan ja tutkimme jokaisen ruoansulatuselimen toimintaa yksin ja isossa kokonaisuudessa. Biologiassa meille myös jaettiin jokaiselle oma elin tai entsyymi, josta piti selvittää sen tehtävät ja sijainti. Esim. haimanesteen lipaasi hajoittaa rasvapallot rasvahapoiksi ja glyseroliksi ja kävimme näin läpi koko ruoansulatuksen. Lopuksi teimme vielä Sites-sivustolle yhteenvedon ruoansulatuksesta.

Ajoittain kommunikointi oppiaineiden välillä ei ollut sujuvaa, mutta suuremmilta vaikeuksilta säästyimme. Loppujen lopuksi projekti oli erittäin onnistunut ja allekirjoittaneelle jäi hyvä kuva ruoansulatuksen toiminnasta sekä pääravintoaineiden tehtävistä.

Simeon ja Eemeli, 9F