9c:n ilmiö

Kuten aikaisempinakin vuosina, myös ysillä tehdään ilmiö projekti, jonka aihe vaihtelee. Tänä vuonna teimme ilmiön, joka käsitteli ravintoaineita niiden sulamista elimistössä, niiden kemiaa ja vaikutusta kehoon ja elimistöön. Ilmiötä teimme biologian tunneilla, kemian tunneilla ja terveystiedon tunneilla. Ilmiöön tehtiin oma google sivusto ja  tästä voit siirtyä ilmiöön. Tänä vuonna ilmiötä toteutettiin ryhmissä. Ryhmät olivat koko ilmiö ajan samat ja jokaisella ryhmällä oli oma aihe, johon piti perehtyä biologian, kemia ja terveystiedon näkökulmista. Aiheet olivat hiilihydraatit, rasvat, valkuaisaineet, vitamiinit ja kivennäisaineet sekä osoituskokeet.  

Biologian tunneilla käsittelimme yleisesti pääravintoaineita ja ruoansulatusta. Biologian tunnit oli tähän ilmiöön hyvin tärkeitä, sillä siltä saimme hyvän ja kattavan tietopaketin pääravintoaineista, joita tarvitsimmekin paljon seuraavissa vaiheissa kemiassa ja terveystiedossa. Biologian tunneilla käsiteltiin asioita eniten opiskelemalla eli suullisesti ja vihkoon. Vaikka biologian tunneilla opiskeltiin enemmän aihetta kuin muilla tunneilla, tuli sieltäkin täydennystä google sites sivulle. Jokaisen ryhmän jokaiselle jäsenelle jaettiin oma entsyymi tai ruoansulatuskanavan osa, joka piti selittää yksinkertaisesti ja kirjoittaa se ilmiöön. Ilmiön lisäksi biologiassa käydään paljon muita mielenkiintoisia asioita, sillä ysiluokalla kyseessä on ihmisenbiologia. Tunneilla käydään asioita aina ihmisen synnystä evoluutioon asti ja väliin mahtuu vielä monta mielenkiintoista aihetta, kuten sydän, keuhkot ja lihakset.  

Samaan aikaan kun biologiassa syvennytään ruoansulatukseen, kemiassa käydään ravintokemiaa. Ravintokemia kuuluu ravintoaineiden tutkiminen kemian kannalta. Ravintokemiassa selvitetään ravintoaineiden rakenne, luokittelu, ravintoaineen merkitys ihmiselle ja muuta mitä ravintoaineesta on hyvä tietää. Jokainen ryhmä keräsi tiedon omasta aiheesta ja vastasi niillä edellä mainittuihin kohtiin. Aiemmin mainittu osoituskokeet ryhmä ei kuitenkaan tehnyt projektia aivan samalla tavalla kuin muut.  Osoituskoeryhmä nimiensä mukaan kirjoitti ohjeita, miten esim. osoitetaan perussokeri näytteestä tai valkuaisaineet  

näytteestä. Osoituskokeista tehtiin myös työselostus kemian vihkoon. Kemian tunneille työskentely oli enemmän itsenäistä ryhmän kesken eikä tietoja puhuttu niin paljoa tunneilla kuin biologiassa, vaan jokainen etsi omat tiedot. Muuten kemiassa käydään ysillä paljolti hiiltä ja sen kemiaa.  

Kun kemian osuus saatiin valmiiksi, siirryttiin terveystietoon. Terveystiedossa käsiteltiin ravintoaineiden vaikutusta kehoon ja terveyteen. Jälleen kerran työskenneltiin samoissa ryhmissä kuin aikaisemmin. Tällä kertaa tehtävänä oli vastata tietotekstin piirtein kysymyksiin. Ryhmät tietenkin työskentelevät aina vähän eri tavalla, mutta usea ryhmät jakoivat kysymykset tasaisesti jokaiselle jäsenelle, jolloin jokainen huolehti omista kysymyksistä. Lopuksi jokaisen jäsenen kirjoitukset koottiin ja liitettiin google sites sivulle. Ryhmät vastasivat kysymyksiin, jotka olivat esim. Mistä paino koostuu tai Kuinka paljon nuori tarvitsee energiaa. Tiedon etsintään käytettiin kaksiviikkoa ja sen jälkeen ryhmät esittelivät saamansa tiedon luokan kesken. Terveystiedossa muuten käydään läpi huumausaineita ja kansansairauksia.  

Tämä ilmiö on hyvä infopaketti yleisesti ravintoaineista. Asioista kerrottiin selkokielellä ja projektin tekeminen edistyi, koska koulussa sille osattiin antaa tarpeeksi aikaa.  

Emma 9.C