Lain ja moraalin ristiriidat

Jokapäiväisessä arjessa kohtaamme moraalin ja lain ristiriitoja huomaamattakin. Ilmastolakko on hyvä esimerkki tästä tilanteesta. Lain mukaan jokaisella alle 17-vuotiaalla on oppivelvollisuus eikä lain mukaan oppilas saisi olla poissa koulusta ilman “hyvää syytä”. Tässä kuitenkin moraali voi mennä ristiriitaan lain kanssa, jos moraalin kannalta haluaa tukea ilmastoa ja olla osana ilmastolakkoa. Toinen osuva esimerkki on se, kuinka lentokoneessa oleva nainen ei suostunut istumaan omalle paikallensa pakkopalautettavan henkilön vuoksi. Tässä tilanteessa nainen kuunteli moraaliaan ja seisoi lentokoneen käytävällä niin kauan, kunnes pakkopalautettava henkilö poistui koneesta ja saisi mahdollisuuden jäädä Suomeen. Tämä tilanne kuitenkin rikkoo lakia ja täten aiheuttaa ristiriitaa moraalin kanssa. Mitä sinä tekisit näissä tilanteissa? 

Olemme käyneet yhteiskuntaopissa ja katsomusaineissa eri tilanteita läpi lain, moraalin, etiikan, eettisten teorioiden ja arvojen kannalta. Nämä aineet ovat tehneet yhteistyötä ja olemme päässeet miettimään eri aiheita ja tilanteita molemmissa aineissa.  

Käsittelimme aihetta katsomusaineiden tunnilla muun muassa esimerkkitapauksen avulla. Esimerkissä parkkipaikalta lähtenyt mopoilija on vahingossa kolhinut vieressä olevaa mopoa, mutta hänen oma moponsa on kuitenkin säästynyt jäljiltä. Lain mukaan ihminen ei ole velvoitettu ilmiantamaan itseään ja voi näin ollen lähteä ilmoittamatta paikalta. Tapauksessa moraali ja laki ovat siis jälleen ristiriidassa.  

Pohdimme tunnilla mitä itse tekisimme kyseisessä tilanteessa. Lähtisimmekö vähin äänin pois vai ilmoittaisimmeko kolhimamme mopon omistajalle tapahtuneesta? Käsittelimme tapahtumaa eri eettisten teorioiden avulla ja pohdimme mikä olisi moraalisesti oikea tapa toimia.  

2010-luvun moderni maailma on opettanut meille nuorille kritisoimaan ja tarkastelemaan maailmaa ympärillämme. Joka puolella ympärillämme pystymme tarkastelemaan ja huomaamaan tilanteita, joissa laki ja moraali ovat ristiriidassa. Nämä tilanteen näyttävät meille sen, että maailma ei ole sopusointuinen kokonaisuus, jossa kaikilla on samanlaiset arvot ja moraalit. Maailma tai edes Suomi ei ole läheskään sellainen.  

Olemme oppineet sen, että jokaisella ihmisellä on oikeus omaan arvomaailmaan, omaan mielipiteeseen ja omaan moraaliin. Jokaisella meistä on myös velvollisuus olla lainkuuliainen ja noudattaa lakia. Lainkuuliaisuus on yksi suomalaisten parhaimpia ominaisuuksia, joka tarkoittaa suomalaisten noudattavan lakia yli moraaliensa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei omia moraaleja tule nostaa esiin tavalla, joka rikkoo lakia. Kun ihmisjoukko ei saa omaa ääntänsä esiin tavoilla, joka on laillista, tulee heidän rikkoa lakia, jotta saisivat äänensä kuuluviin asioista, jotka koskettavat tärkeitä asioita. Tästä me kaikki olimme lähes samaa mieltä tunnilla. Jos ihmiset eivät saa ääntänsä kuuluviin esimerkiksi jonkin ihmisoikeuden parantamisesta on heidän käytettävä tapoja, jotka rikkovat lakia, mikä on erittäin ymmärrettävää. Esimerkiksi aiemmin mainittu nuorten järjestämä ilmastolakko rikkoo oppivelvollisuuden lakia, mutta se on keino, jolla nuoret voivat vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa.  

Monilta ihmisiltä maailmassa puuttuu sananvapaus osittain tai kokonaan. Pitäisikö heidän tällöin pitää suunsa kiinni lapsiavioliitoista, syrjinnästä, orjuudesta tai ympäristön tuhoamisesta? Tai onko esimerkiksi lääkärillä oikeus olla tekemättä eutanasiaa vakavasti sairaalle ihmiselle, joka sitä hartaasti pyytää? Tilanteissa niin kuin eutanasiassa, laki on monen ihmisen mielestä väärässä. Laki kieltää kaiken eutanasian, eikä tuskaisesta sairaudesta kärsivällä ole mitään sananvaltaa asiaan. Onko eutanasian kieltäminen tallaisessa tilanteessa ihmisoikeuksiltaan oikein? 

Laki ja moraali tulevat olemaan tulevaisuudessakin ristiriidassa. Muiden tärkein asioiden seassa olemme oppineet, että ihmisten lainvastaista toimintaa ei tule tuomita yhden näkökulman perusteella. Voi olla, että lainvastaisuus on ainoa keinomme parantaa maailmaa. 

Kirjoittaneet 9F-luokan Yasmin Goran, Martta Kuusela ja Iida Punkkinen