Laki ja moraali

Kevään aikana 9E-luokan ilmiönä oli laki ja moraali. Näitä aiheita käsittelimme katsomusaineiden ja yhteiskuntaopin tunneilla. Pohdimme erilaisia tilanteita, joissa laki ja moraali olivat ristiriidassa tai erilaisessa tulkinnanvarassa. Esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat kansalaistottelemattomuus, itsekriminalisointi ja vanholliset lait. 

Katsomusaineiden tunneilla keskustelimme lehtiartikkeleista, joissa oli esimerkkejä kansalaistottelemattomuudesta. Homma toimi niin, että pöytäryhmiin jaettiin yksi lehtijuttu, josta kukin ryhmä teki oman tulkinnan uutisesta. 

Yhteiskuntaopissa käsittelimme ensin lain peruskäsitteitä mm. Mitä laki on. Sitten keräsimme luokan kesken tilanteita, joissa laki ja moraali ovat ristiriidassa. Tällaisesta esimerkkinä voisi olla varastaminen köyhiltä rikkaille. 

Käsittelemme ilmiötä vielä keväällä lisää. Tähän asti ilmiöopiskelu on ollut mielenkiintoista ja opettavaista ja odotamme syventymistä aiheeseen innolla. 

Kirjoittaneet: Elina N, Aino ja Nicole 9e