Matematiikan ja fysiikan ilmiö

Matematiikan tunneilla laskimme hiilidioksidipäästömme. Viikon ajan seurasimme omia hiilidioksipäästöjä kirjaamalla ne muistiin monisteeseen. Fysiikan tunneilla tutkimme ilmastonmuutosta netin avulla: esimerkiksi mikä ilmastonmuutokseen vaikuttaa ja mitä ilmastonmuutoksesta seuraa.

8g-luokka