Saksasta Unkariin ja toisinpäin

24.5.2019     Vartiokylän yläasteen 8f luokan oppilaat kokivat muodonmuutoksen huhtikuussa, kun eurooppalaiset perheet tulivat mukaan kuvaan. Luokan oppilaat jakaantuivat pieniin ryhmiin ja …

Tee omaa musaa

7d- ja 7e-luokat perehtyivät kevään aikana laajasti runouteen ja kirjoittivat omia tekstejä tarkoituksenaan luoda omat kappaleet – äidinkielentunneilla tekstit, musiikintunneilla sävellykset. Tekstejä …

Laki ja moraali

Kevään aikana 9E-luokan ilmiönä oli laki ja moraali. Näitä aiheita käsittelimme katsomusaineiden ja yhteiskuntaopin tunneilla. Pohdimme erilaisia tilanteita, joissa laki ja moraali …

9c:n ilmiö

Kuten aikaisempinakin vuosina, myös ysillä tehdään ilmiö projekti, jonka aihe vaihtelee. Tänä vuonna teimme ilmiön, joka käsitteli ravintoaineita niiden sulamista elimistössä, niiden …

Matematiikan ja fysiikan ilmiö

Matematiikan tunneilla laskimme hiilidioksidipäästömme. Viikon ajan seurasimme omia hiilidioksipäästöjä kirjaamalla ne muistiin monisteeseen. Fysiikan tunneilla tutkimme ilmastonmuutosta netin avulla: esimerkiksi mikä ilmastonmuutokseen …

Avaruus (FY ja SUK/S2)

Tarkoituksena oli hankkia tietoa ja tutustua avaruuteen.   Opettaja alusti aihetta ja tämän jälkeen aiheeseen perehdyttiin katsomalla Avaruuskansio-videoita ja etsimällä tietoa internetistä. Lisäksi …

LUJAT LUUT -ILMIÖ (liikunta ja kotitalous)

Keväällä 2019, osa seitsemänsistä luokista teki liikunnan sekä kotitalouden yhteisen ilmiö projektin liittyen lujaan luustoon. Ilmiön tarkoituksena oli pohtia, miten voi säilyttää …

Ravintoaineet ja ruoansulatus

Tutkimme yhteisesti kemiassa ja biologiassa tärkeimpiä ravintoaineita ja ruoansulatusta. Kemiassa teimme Google Sites-sivuston “Ravintokemia”, johon kirjoitimme ryhmittäin pääravintoaineista ja niiden osoituskokeista. Ravintoaineista …

Tulevaisuuden eläin

Tulevaisuuden eläin -ilmiö, 7C Biologia ja kuvataide   Tarkoituksena oli suunnitella omasta eläimestä tulevaisuuden eläin ja piirtää se sen jälkeen. Millaista oli …

Tulevaisuuden eläin

Tulevaisuuden eläin, 7E Biologia ja kuvataide Tulevaisuuden eläin -ilmiöprojektissa meidän ensin piti valita eläin, joka esiintyy Suomessa. Teimme biologiassa muistiinpanoja omasta eläimestä …