Stugan i Finland – Mökki Suomessa

Syksyllä 2018 me 9B:llä teimme monialaisen oppimiskokonaisuuden nimeltä Mökki Suomessa. Projektissa kaikille jaettiin oma maakunta. Tutkimme mm. maakuntiemme väestörakenteita, luontoa ja elinkeinoja. …

Uutta oppimassa

“We did presentation about the first world war so it was collaboration in english and history. We chose our favourite topic and …

Future is ours!

Class 8A took part on a culture course called Future: dreams and utopia in the fall semester 2018. The course was a …

9E:n ilmiötyöskentely

“Ilmiöpohjaisessa opetuksessa ja opiskelussa oppimisen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt. Ilmiöitä tarkastellaan kokonaisina, aidossa kontekstissa, ja niihin liittyviä tietoja ja taitoja …

Vierailu jätteenpolttolaitokselle

Vantaan jätteenpolttolaitokselle lähdettiin koululta klo 11.00 opettajan johdolla. Hyppäsimme 97 bussiin, ja sillä mentiin Mellunmäkeen. Siitä vaihdettiin toiseen bussiin 572K, joka kuljetti …

8E-luokan uppoutuminen historiaan

Teimme yhteistyötä historiassa ja äidinkielessä. Aiheena oli II maailmansota. Äikässä luimme fiktiivisen kirjan, joka kertoi II maailman sodasta. Kirjoja oli mm. Poika …

8e:n ilmiönä ilmastonmuutos

8E:n ilmiö oli ilmastonmuutos, jota käsiteltiin kemian ja matematiikan tunneilla.  Näitä asioita mietimme ja opimme:  Ilmastonmuutos ei ole vitsi ja se on …

8D:n ilmiö: Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutosta käsiteltiin kemian ja matikan tunneilla. Kemian tunneilla tutkittiin mm. mitä ovat kasvihuonekaasut, mistä ilmastonmuutos aiheutuu ja mitä ilmastonmuutoksesta seuraa. Vierailimme Kemianluokka …