Arjen sankaruutta kaikkialla

Kahdeksansien luokkien syksyn ilmiökokonaisuus kiteytyi Arjen sankari -projektiin. 8e-luokan oppilaat tekivät tutkimuksiaan innokkaasti, tarmokkaasti ja suurella ammattitaidolla. Myös ryhmätöiden esittelyn myötä syntynyt …

Arjen sankaruutta etsimässä

Syyslukukauden viimeisillä viikoilla yhdeksäsluokkalaiset ovat olleet työharjoittelussa ja seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten syyslukukausi päätetään nk. Ilmiöviikkoihin. Kahdeksasluokkalaisten ilmiön aiheena on tänä syksynä ollut …

Ysien yritysvierailut

Vartiokylän yläasteen 9.-luokkalaisilla on juuri nyt käynnissä ilmiöprojekti, jonka teemana on ”Tulevaisuus on minun”. Ilmiöprojektin tarkoituksena on löytää ja havainnoida itselle tärkeitä …

Ilmiöopiskelua aloittelemassa

Uuden opetussuunnitelman mukaan oppilaan opintoihin yläkoulussa sisältyy vuosittain myös ilmiöopetusta. Ilmiöllä tarkoitetaan opintokokonaisuutta, jossa samaa teemaa eli ilmiötä käsitellään laajemmin ja useammassa oppiaineessa samanaikaisesti. …

Ryhmäytymässä uuden luokan kanssa

Vartiokylän yläasteen koulun uusia seitsemäsluokkalaisia on jo vuosikausia ryhmäytetty itäisen alueen nuorisotoimen ja koulun yhteistyönä. Mahtavan tilan näihin tilaisuuksiin on viime vuosina …

Reipasta liikuntaa Fun Actionissa

Fun Action -tapahtuman tavoitteena on tarjota liikuntamahdollisuus kaikille nuorille 13–17-vuotiaille tuottamaan iloa ja virkistystä eri liikuntalajien ja ystävien seurassa ilman kilpaurheilullisia tavoitteita. Liikunta …

Elokuisia tunnelmia Vartiokylän yläasteella

Juuri päättynyt elokuu oli Vartiokylän yläasteella varsin aktiivista koulunkäynnin aloittamisen aikaa. Kouluvuosi startattiin torstaina 11.8. seitsemäsluokkalaisten osalta uuteen kouluun, luokkatovereihin ja luokanvalvojiin tutustumalla, …