Currently browsing

Page 2

Ravintoaineet ja ruoansulatus

Tutkimme yhteisesti kemiassa ja biologiassa tärkeimpiä ravintoaineita ja ruoansulatusta. Kemiassa teimme Google Sites-sivuston “Ravintokemia”, johon kirjoitimme ryhmittäin pääravintoaineista ja niiden osoituskokeista. Ravintoaineista …

Liikunnan ja musiikin yhteinen ilmiö

Liikunnan ja musiikin yhteinen ilmiö, kevät 2019 7EF  Soitettavana kappaleena oli Cicapo, jota musiikin ryhmässä harjoiteltiin erikseen säestämään. Säestys toteutettiin ukuleleilla ja …

Tulevaisuuden eläin

Tulevaisuuden eläin -ilmiö, 7C Biologia ja kuvataide   Tarkoituksena oli suunnitella omasta eläimestä tulevaisuuden eläin ja piirtää se sen jälkeen. Millaista oli …

Tulevaisuuden eläin

Tulevaisuuden eläin, 7E Biologia ja kuvataide Tulevaisuuden eläin -ilmiöprojektissa meidän ensin piti valita eläin, joka esiintyy Suomessa. Teimme biologiassa muistiinpanoja omasta eläimestä …

Stugan i Finland – Mökki Suomessa

Syksyllä 2018 me 9B:llä teimme monialaisen oppimiskokonaisuuden nimeltä Mökki Suomessa. Projektissa kaikille jaettiin oma maakunta. Tutkimme mm. maakuntiemme väestörakenteita, luontoa ja elinkeinoja. …

Uutta oppimassa

“We did presentation about the first world war so it was collaboration in english and history. We chose our favourite topic and …

Future is ours!

Class 8A took part on a culture course called Future: dreams and utopia in the fall semester 2018. The course was a …

LuMa-luokkalaiset tutustumassa luontoon ja ruoanlaittoon 

Koulumme kahdeksannen luokan luonnontieteellis-matemaattista painotusluokkaa käyvät oppilaat (8F) pääsivät syyslukukaudella Elämyksellinen metsä -valinnaiskurssille kotitalousopettaja Hannele Kojon ja biologian- sekä maantiedonopettaja Katri Arosen johdolla. Noin …

9E:n ilmiötyöskentely

“Ilmiöpohjaisessa opetuksessa ja opiskelussa oppimisen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt. Ilmiöitä tarkastellaan kokonaisina, aidossa kontekstissa, ja niihin liittyviä tietoja ja taitoja …

Vierailu jätteenpolttolaitokselle

Vantaan jätteenpolttolaitokselle lähdettiin koululta klo 11.00 opettajan johdolla. Hyppäsimme 97 bussiin, ja sillä mentiin Mellunmäkeen. Siitä vaihdettiin toiseen bussiin 572K, joka kuljetti …