Currently browsing

Page 2

Matematiikan ja fysiikan ilmiö

Matematiikan tunneilla laskimme hiilidioksidipäästömme. Viikon ajan seurasimme omia hiilidioksipäästöjä kirjaamalla ne muistiin monisteeseen. Fysiikan tunneilla tutkimme ilmastonmuutosta netin avulla: esimerkiksi mikä ilmastonmuutokseen …

Avaruus (FY ja SUK/S2)

Tarkoituksena oli hankkia tietoa ja tutustua avaruuteen.   Opettaja alusti aihetta ja tämän jälkeen aiheeseen perehdyttiin katsomalla Avaruuskansio-videoita ja etsimällä tietoa internetistä. Lisäksi …

LUJAT LUUT -ILMIÖ (liikunta ja kotitalous)

Keväällä 2019, osa seitsemänsistä luokista teki liikunnan sekä kotitalouden yhteisen ilmiö projektin liittyen lujaan luustoon. Ilmiön tarkoituksena oli pohtia, miten voi säilyttää …

Ravintoaineet ja ruoansulatus

Tutkimme yhteisesti kemiassa ja biologiassa tärkeimpiä ravintoaineita ja ruoansulatusta. Kemiassa teimme Google Sites-sivuston “Ravintokemia”, johon kirjoitimme ryhmittäin pääravintoaineista ja niiden osoituskokeista. Ravintoaineista …

Liikunnan ja musiikin yhteinen ilmiö

Liikunnan ja musiikin yhteinen ilmiö, kevät 2019 7EF  Soitettavana kappaleena oli Cicapo, jota musiikin ryhmässä harjoiteltiin erikseen säestämään. Säestys toteutettiin ukuleleilla ja …

Tulevaisuuden eläin

Tulevaisuuden eläin -ilmiö, 7C Biologia ja kuvataide   Tarkoituksena oli suunnitella omasta eläimestä tulevaisuuden eläin ja piirtää se sen jälkeen. Millaista oli …

Tulevaisuuden eläin

Tulevaisuuden eläin, 7E Biologia ja kuvataide Tulevaisuuden eläin -ilmiöprojektissa meidän ensin piti valita eläin, joka esiintyy Suomessa. Teimme biologiassa muistiinpanoja omasta eläimestä …

Stugan i Finland – Mökki Suomessa

Syksyllä 2018 me 9B:llä teimme monialaisen oppimiskokonaisuuden nimeltä Mökki Suomessa. Projektissa kaikille jaettiin oma maakunta. Tutkimme mm. maakuntiemme väestörakenteita, luontoa ja elinkeinoja. …

Uutta oppimassa

“We did presentation about the first world war so it was collaboration in english and history. We chose our favourite topic and …

Future is ours!

Class 8A took part on a culture course called Future: dreams and utopia in the fall semester 2018. The course was a …